Fem kommunar – felles plankontor

Det var overskrifta i Kommunal- og moderniseringsdepartementetes (lagt ord!) hjemmeside i vinter. Vi figurerte som eksempel i regjeringens satsing på «Lokal samfunnsutvikling i kommunane». – Gå inn på departementetes hjemmeside for å lese mer.

Vi synes nevnte artikkel gir et godt bilde av de utfordringer vi har møtt når kommuner skal samarbeide om å løse felles utfordringer.

 

Samarbeid: Nord-Troms Plankontor famnar fem kommunar. Her er allsidig plankompetanse og godt humør samla. Frå venstre arealplanleggar Hanne Henriksen, dagleg leiar Arne Samuelsen, arealplanleggar Hanne Vangen og arealplanleggar Birger Storaas. (Foto/montasje: Arne Samuelsen/Erik Veigård)

Samarbeid: Nord-Troms Plankontor famnar fem kommunar. Her er allsidig plankompetanse og godt humør samla. Frå venstre arealplanleggar Hanne Henriksen, dagleg leiar Arne Samuelsen, arealplanleggar Hanne Vangen og arealplanleggar Birger Storaas. (Foto/montasje: Arne Samuelsen/Erik Veigård)

Nord-Troms plankontor og bruk av nettsider

Nord-Troms plankontor har siden oppstart brukt www.ntplan.no som et midlertidig nettsted. Målet på er å inntegrere vår aktivitet i nettsidene til den enkelte samarbeidskommune. I praksis vil vi finnes under en fane på venstre side av startsiden  – gjerne under «PLANLEGGING».

Vår samarbeidskommune finner der på toppmenyen på denne nettsiden.

 

 

Nord-Troms plankontor arrangerte Gislinekurs

30. – 31. januar hadde vi Gislinekurs på Skjervøy der Nina Waach Tronstad fra Norkart veiledet oss trygt gjennom systemet. Programmet er viktig oss som jobber med arealplanlegging, der vi er i stand til å digitalisere kart, samt tegne inn ulike elementer.

Kommunestyresalen på Skjervøy rådhus ble brukt som kurslokale, og fungerte utmerket. Svein Solberg var lokal koordinator og sørget for kaffe og øvrig bevertning under kurset.

Gislinekurs Skjervøy

Nå er det bare fortsettelsen, dvs. at vi aktivt øver oss og blir kjent med programmet. Samlet har kurset gitt oss en god start til at ta i bruk Gisline som et praktisk hjelpemiddel.

Felles kystsoneplan for Nordreisa- og Skjervøy – invitasjon til folkemøte

I forbindelse med utarbeidelse av felles kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy inviteres det til folkemøter på Storslett og i Skjervøy.

På folkemøtene vil en presentere rammene for og tankene rundt planarbeidet. Samtidig vil det være rikelig anledning til å stille spørsmål og komme med innspill. Folkemøtene er åpne for alle.

Kommunene har tidligere varslet at det er satt i gang arbeid med å lage en felles kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy. Planen skal fastsette arealbruken i kystsonen kommunene.

I denne planprosessen skal arealbruk i kystsonen vurderes. Arealbruksformål i kystsonen kan for eksempel være fiskeområder, akvakultur eller områder som av ulike årsaker skal vernes mot utbygging eller ulike typer næringsformål.

Se forslag til planprogram her. Mer informasjon om planarbeidet er også å finne på kommunenes hjemmesider

www.nordreisa.kommune.no og www.skjervoy.kommune.no under «Høringer». Forslaget til planprogram er også tilgjengelig i papirformat på rådhuset i Nordreisa og på rådhuset i Skjervøy.

Folkemøtene avholdes følgende steder:

Storslett   – Rådhuset (kommunestyresalen) mandag 17. desember  kl. 18.30.

Skjervøy   –  Rådhuset (kantina) tirsdag 18. desember  kl. 18.30.

Vel møtt!

 

Vennlig hilsen

Svein Solberg

Arealplanlegger

Nord-Troms Plankontor

Mob: 99236091

Nord-Troms Plankontor tilstede under Plankonferansen

20. og 21. november var hele staben i Nord-Troms Plankontor til stede på Fylkesmannens Plankonferanse i Tromsø.

I forkant av konferansen hadde vi møte med Troms fylkeskommune der tema var tilleggsfinansiering i forbindelse med at Storfjord kommune ønsker å bli med i Plankontoret. Fylkeskommunen viste til at de anså vært arbeid som svært viktig, og vi fikk gode signaler på at de fortsatt vil støtte oss.

Også Fylkesmann Svein Ludvigsen trakk oss frem i sin åpningstale, der han ønsket oss alt godt, samtidig som han utfordret flere kommuner til å tenke samarbeid på planområdet. Han takket også Steinar Høgtun (bilde) fra Lyngen kommune for sitt bidrag til å sette planlegging på dagsorden i Troms. Høgtun går av med pensjon på nyåret, og vi er spent på hvem som tar over stafettpinnen i Lyngen. Vi håper uansett på et tett samarbeid mellom Lyngen kommune og Nord-Troms Plankontor.

Når vi er vel hjemme etter konferansen har vi fått bekreftelse på at vi er på rett vei, og vi ser frem til å videreutvikle Nord-Troms Plankontor til å bli et slagkraftig instrument til å utvikle Nord-Troms videre.

Les foredragene her