Prosjektdokumenter

I løpet av prosjektperioden er det utarbeidet virksomhetsplaner, årsmeldinger og intern evaluering av prosjektet. Disse finnes i lenkene under.

VIRKSOMHETSPLANER

Virksomhetsplan for Nord-Troms plankontor 2015

Virksomhetsplan for Nord-Troms plankontor 2014

Virksomhetsplan for Nord-Troms plankontor 2013

 

ÅRSMELDINGER

Årsmelding Nord-Troms plankontor 2013

Årsmelding 2014 – vises til intern evaluering av 2015

 

INTERN EVALUERING JANUAR 2015

Vedlegg 1 – Evaluering av plankontoret behandlet i styre 26. jan 15

Vedlegg 2 – opprinnelig prosjektplan med kommentarer

 

 

PROSJEKTPLANER

Opprinnelig prosjektplan – før prosjektstart: Prosjektplan for Nord-Troms plankontor

 

Ønskes det mer informasjon er det bare å ta kontakt med prosjektleder.