Om oss

Nord-Troms Plankontor har om lag 5,3 stillinger fordelt på 7 personer:

Arne Samuelsen (Daglig leder): Arne.Samuelsen@nordreisa.kommune.no (Tlf. 95701264)

Jakob J. Bæhr: Jakob.Baehr@nordreisa.kommune.no (Tlf. 96016806)

Andreas Einevoll: Andreas.Einevoll@kafjord.kommune.no (Tlf. 45438591) – 80% stilling

Bernt Mathiassen: Bernt.Mathiassen@kvanangen.kommune.no (Tlf. 92294505). Permisjon 01.03.2015 – 31.12.2015

Hanne Henriksen: Hanne.Henriksen@nordreisa.kommune.no (tlf. 77770768) – 20% stilling

Hanne Vangen: hanne.vangen@skjervoy.kommune.no (tlf. 48605584) 90% stilling

Birger Storaas (birger.storaas@storfjord.kommune.no) – (tlf. 90256403) 80% stilling

Postadresse: Nord-Troms Plankontor v. Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT

Besøksadresse: Sentrum 9,  9156 STORSLETT («Rejosbygget»)

Generell informasjon/ presentasjon av Nord-Troms Plankontor presentasjon sept 2015

Vedtektene til kontoret finner du her: Vedtekter Nord-Troms Plankontor januar 2013

Org-kart-NTPL-sept 15

Legg igjen en kommentar