EXIT NORD-TROMS PLANKONTOR

exitEtter at kommunestyrene i Kåfjord- og Kvænangen i sommer sa nei til videreføring av plankontoret, er det jobbet for en videreføring med tre kommuner, dvs. Storfjord, Nordreisa og Skjervøy. Men etter at det nye kommunestyret i Storfjord sa nei i sitt møte 8. oktober 2015, var det ikke grunnlag for å videreføre prosjektet. Prosjektet «Nord-Troms plankontor» avsluttes derfor fra 1. januar 2016.

Konsekvensen er at flere ansatte står uten jobb på nyåret, og flere av eierkommunene står overfor store utfordringer med å få på plass sine arealplaner.

Prosjektet «Nord-Troms plankontor» har i flere sammenhenger blitt sett på som et godt eksempel på at små kommuner greier å bygge opp gode fagmiljø når man samarbeider. Det er derfor beklagelig at prosjektet avsluttes.

Les mer i vårt nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrev oktober 2015 Nord-Troms plankontor