Plankontoret er inne i nye lokaler

1. oktober var Nord-Troms plankontor på plass i kommunehuset på Storslett, og vi er nå lokalisert innerst i gangen til teknisk og utvikling (2 etg. sør). Våre gamle lokaler i «Rejosbygget» har tjent oss de tre årene som prosjektet har eksistert, og prosjektet skal etter planen avsluttes 1. januar 2016. Etter den tid gjenstår det og se om kommunene Storfjord, Skjervøy og Nordreisa velger å videreføre kontoret som en permanent ordning. Kvænangen- og Kåfjord kommune har valgt å gå ut av samarbeidet ved prosjektslutt.Logo-NT-plankontor1.png