Plankontoret har hatt besøk fra Midt-Troms

Det kan se ut som om den jobben vi gjør i Nord-Troms har interesse for andre kommuner som kan tenke seg å etablere interkommunale plankontor. Tirsdag 16. september hadde vi besøk fra en hel delegasjon fra Midt-Troms (Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy og Berg). Delegasjonen var ledet av Wigdis N. Andersen fra Sørreisa.

Wigdis N. Andersen sammen med Steinar Danielsen (Bardu/NITO), Wenche Pedersen (Berg) og Kai Holstad (Sørreisa).

Wigdis N. Andersen sammen med Steinar Danielsen (Bardu/NITO), Wenche Pedersen (Berg) og Kai Holstad (Sørreisa).

Vi har tidligere i år hatt besøk fra Sør-Troms, og vi har fått forespørsler om å dele våre erfaringer i Finnmark. Vår medarbeider Hanne Henriksen er invitert til plankonferansen i Finnmark 11. – 12. november for bl.a. å presentere Nord-Troms plankontor.