Fem kommunar – felles plankontor

Det var overskrifta i Kommunal- og moderniseringsdepartementetes (lagt ord!) hjemmeside i vinter. Vi figurerte som eksempel i regjeringens satsing på «Lokal samfunnsutvikling i kommunane». – Gå inn på departementetes hjemmeside for å lese mer.

Vi synes nevnte artikkel gir et godt bilde av de utfordringer vi har møtt når kommuner skal samarbeide om å løse felles utfordringer.

 

Samarbeid: Nord-Troms Plankontor famnar fem kommunar. Her er allsidig plankompetanse og godt humør samla. Frå venstre arealplanleggar Hanne Henriksen, dagleg leiar Arne Samuelsen, arealplanleggar Hanne Vangen og arealplanleggar Birger Storaas. (Foto/montasje: Arne Samuelsen/Erik Veigård)

Samarbeid: Nord-Troms Plankontor famnar fem kommunar. Her er allsidig plankompetanse og godt humør samla. Frå venstre arealplanleggar Hanne Henriksen, dagleg leiar Arne Samuelsen, arealplanleggar Hanne Vangen og arealplanleggar Birger Storaas. (Foto/montasje: Arne Samuelsen/Erik Veigård)